The On Home Asia Customer Code


Tải file customer code

CÂU CHUYỆN VỀ CHÚNG TÔI

Câu chuyện về chúng tôi từ những ngày đầu thành lập. Nguyên tắc phục vụ của chúng tôi là gì?

NGUYÊN TẮC PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

Từ những ngày đầu khi thành lập, chúng tôi đã lựa chọn các nguyên tắc phát triển của công ty. Đi đôi với các nguyên tắc quản lý điều hành thì đó là nguyên tắc PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG được toàn công ty hiểu rõ và ghi nhớ.

Câu chuyện về chúng tôi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chúng tôi đã chọn ra được những giá trị quý giá và phù hợp cho việc phục vụ khách hàng, đó là:

4 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • An toàn
 • Khoa học
 • Tinh tế
 • Nhanh

11 NGUYÊN TẮC – KIM CHỈ NAM PHỤC VỤ

11 nguyên tắc này được xem là quan trọng trong văn hóa phục vụ khách hàng và là kim chỉ nam của chúng tôi…

11 NGUYÊN TẮC

 • Vị trí của khách hàng.
 • Thời gian của khách hàng là quỹ giá.
 • Tạo niềm tin cho khách hàng.
 • Tạo sự tiện lợi cho khách hàng.
 • Giải quyết các vấn đề của khách hàng.
 • Bảo mật và tôn tọng thông tin cá nhân.
 • Lắng nghe sự phản hồi và đưa ra hành động.
 • Nhất mực chân thành.
 • Chính sách, giá cả rõ ràng, cởi mở, công bằng và chi tiết.
 • Hỗ trợ khách hàng chính là hỗ trợ bản thân doanh nghiệp.
 • Điều quan trọng nhất và khó làm nhất: Làm điều đúng.
11 nguyên tắc - kim chỉ nam phục vụ

LỜI CAM KẾT CHO TƯƠNG LAI

Cam kết của chúng tôi TRƯỞNG THÀNH HƠN NỮA qua mỗi ngày…

Lời cam kết cho tương lai

LỜI CAM KẾT CHO TƯƠNG LAI

Chúng tôi hứa sẽ tuân theo các nguyên lý này trong công tác phục vụ khách hàng.

Chúng tôi hứa sẽ tạo ra một văn hóa đặt khách hàng lên hàng đầu, một trải nghiệm mà khách hàng yêu thích, những công nghệ mà được hầu hết các khách hàng đánh giá cao.

Và chúng tôi hứa sẽ tự chịu trách nhiệm bằng cách tự chấm điểm mình theo những nguyên lý này hàng năm.