-

Hình thức thanh toán

Đợt 1: Sau khi hai bên đồng ý và xác nhận phương án thiết kế cuối cùng mà On Home Asia sẽ tiến hành thi công, khách hàng thanh toán cho On Home Asia 50% giá trị hợp đồng.

Đợt 2: Khi bên B thi công được 50% khối lượng công việc tại công trình tương đương với hoàn thiện trần, tường, sàn, lắp đặt đèn, khách hàng thanh toán cho On Home Asia 40% giá trị hợp đồng.

Đợt 3: Khách hàng thanh toán phần còn lại cho On Home Asia sau khi nghiệm thu và On Home Asia bàn giao công trình và cung cấp hóa đơn cho khách hàng.