ĐỘI NGŨ CỦA ON HOME ASIA

————

CEO - Dương Tống

Dương Tống

CEO

Văn Mạnh

MẠNH NGUYỄN

CPO

Anh Quốc

QUỐC NGUYỄN

CMO

Phòng Thiết Kế

————

Tống Khánh Linh

KHÁNH LINH

Team Leader

Lý Hoàng Minh

HOÀNG MINH

Team Leader

Khánh Hòa

KHÁNH HÒA

Team Leader

Kim Ngân

KIM NGÂN

Designer

Phòng SMC

————

Mộng Tiên

MỘNG TIÊN

Content Creator

Hoàng Nam

HOÀNG NAM

Senior Sales Officer

Thu Nguyễn

THU NGUYỄN

Content Maketing

Huyền Trân

HUYỀN TRÂN

SEO

Thoa Dương

THOA DƯƠNG

Content Maketing

Ngọc Hân

NGỌC HÂN

SEO

Thùy Liễu

THÙY LIỄU

Customer Service

Phòng Thi Công

————

Dược Nguyễn

DƯỢC NGUYỄN

Deputy Director of Construction

Anh Đức

ĐỨC PHẠM

Construction Manager

Phòng Vật Tư

————

Hoài Dung

DUNG LÊ

Purchasing Manager

Thanh Toàn

THANH TOÀN

Purchasing

Thúy Ngân

THÚY NGÂN

Purchasing

Gia Linh

GIA LINH

Purchasing

Phòng Hành Chính – Kế Toán

————

Minh Kỳ

MINH KỲ

Accounting Manager

Quỳnh Như

QUỲNH NHƯ

Human Resources