-

CEO On Home Asia giảng về marketing tại Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương (BETU)

Từ ngày 13/9 – 18/10/2023, anh Dương Tống – CEO của On Home Asia sẽ tham gia thỉnh giảng môn “Chiến lược định giá” cho các bạn sinh viên của trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương (BETU).

Đây là dịp để CEO Dương Tống chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ quá trình xây dựng chiến lược marketing cho các doanh nghiệp mà anh đang điều hành, trong đó có On Home Asia. 

CEO On Home Asia làm giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

CEO On Home Asia làm giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

CEO On Home Asia làm giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

Ở buổi học đầu tiên, các bạn sinh viên D20 Khoa Quản trị được giới thiệu về Mô hình kinh doanh Canvas (Business Model Canvas) và thực hành ứng dụng vào một sản phẩm giả định. Từ đó giúp các bạn hình dung khái quát về “mô hình kinh doanh”, “định vị” và “định giá”.

Với bầu không khí cởi mở, thân thiện, hăng hái, năng động và tích cực học tập của các bạn sinh viên BETU, cùng với sự chia sẻ nhiệt tình của anh Dương Tống đã tạo ra một buổi học tràn đầy niềm vui và gần gũi.

các bạn sinh viên nhiệt tình, hăng hái trong học tập

các bạn sinh viên nhiệt tình, hăng hái trong học tập

Tham gia công tác đào tạo tại các trường đại học ở Bình Dương và TP. HCM là hoạt động trong chiến lược CSR của chúng tôi. Cảm ơn BETU đã trao cơ hội cho On Home Asia được tham gia đóng góp cho các hoạt động xã hội. Chúng tôi tin rằng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức của thị trường.

CEO On Home Asia làm giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

Các trường Đai học tại Bình Dương hoặc TPHCM có nhu cầu về việc để sinh viên tiếp xúc với các kiến thức thực tế khi còn ngồi trên ghế nhà trường, có thể iên hệ mời CEO Dương Tống thỉnh giảng qua thông tin: 

Số điện thoại:  0903 140 768

Email: duong.tongtran@gmail.com 

Hoặc: duongtong.com/bio