Dự án: Căn hộ Compass One
Khách hàng: Chị Thủy
Designer: Khánh Hòa
Diện tích: 57,66 m2
Phong cách: Hiện đại