-

QUY TRÌNH TƯ VẤN, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG|TRAINING NỘI BỘ

Buổi training kiến thức về quy trình tư vấn, chăm sóc khách hàng nhằm để tất cả nhân sự có thể làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, mang đến sự hài lòng không chỉ đối với sản phẩm mà còn cả dịch vụ mà On Home Asia mang đến cho khách hàng.