ĐỘI NGŨ CỦA ON HOME ASIA

————

CEO Dương Tống On Home Asia

Dương Tống

CEO

Văn Mạnh

MẠNH NGUYỄN

CPO

Phòng Thiết Kế

————

Tống Khánh Linh

KHÁNH LINH

Team Leader

Lý Hoàng Minh

HOÀNG MINH

Team Leader

Khánh Hòa | Đặt Trọn Tâm Tư Vào Từng Thiết Kế Nội Thất

KHÁNH HÒA

Team Leader

Kim Ngân

KIM NGÂN

Designer

Phòng Thi Công

————

Dược Nguyễn

DƯỢC NGUYỄN

Deputy Director of Construction

Anh Đức

ĐỨC PHẠM

Construction Manager

dinh-tri-avatar

ĐÌNH TRÍ

Construction Supervisor

Phòng Vật Tư

————

Hoài Dung

DUNG LÊ

Purchasing Manager

Thanh Toàn

THANH TOÀN

Purchasing

Thúy Ngân

THÚY NGÂN

Purchasing

Gia Linh

GIA LINH

Purchasing

Phòng Vận Hành Và Bán Hàng

————

Minh Kỳ

MINH KỲ

Accounting Manager

Quỳnh Như

QUỲNH NHƯ

Human Resources

Hoàng Nam

HOÀNG NAM

Senior Sales Officer