THE ON HOME ASIA'S CULTURE CODE

DOWNLOAD CULTURE CODE Join our team

ON HOME ASIA’S TEAM

————

CEO - Dương Tống

Dương Tống

CEO

Văn Mạnh

MẠNH NGUYỄN

Production Director

Anh Quốc

QUỐC NGUYỄN

CMO

Design department

————

Tống Khánh Linh

KHÁNH LINH

Team Leader

Lý Hoàng Minh

HOÀNG MINH

Team Leader

Khánh Hòa | Đặt Trọn Tâm Tư Vào Từng Thiết Kế Nội Thất

KHÁNH HÒA

Team Leader

Kim Ngân

KIM NGÂN

Designer

SMC . Room

————

Mộng Tiên

MỘNG TIÊN

Content Creator

Hoàng Nam

HOÀNG NAM

Senior Sales Officer

Thu Nguyễn

THU NGUYỄN

Content Maketing

Trân Trần

HUYỀN TRÂN

SEO

Thoa Dương

THOA DƯƠNG

Content Maketing

Ngọc Hân

NGỌC HÂN

SEO

THÙY LIỄU

THÙY LIỄU

Customer Service

Construction Department

————

Dược Nguyễn

DƯỢC NGUYỄN

Deputy Construction Director

Anh Đức

ĐỨC PHẠM

Construction Manager

Minh Triều

TRIỀU NGUYỄN

Deputy Construction Department

Office supplies

————

Hoài Dung

DUNG LÊ

Purchasing Manager

Thanh Toàn

THANH TOÀN

Purchasing

Thúy Ngân

THÚY NGÂN

Purchasing

Gia Linh

GIA LINH

Purchasing

Administration – Accounting Department

————

Minh Kỳ

MINH KỲ

Accounting Manager

Quỳnh Như

QUỲNH NHƯ

Human Resources